เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือน ตรามดงาน

เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือน ตรามดงาน

สุดยอดในการกำจัดขยะในครัวเรือน ท่านไหนที่ต้องการเปลี่ยนขยะในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์ โดยนำเศษอาหารที่เหลือหรือขยะมาสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อม นำมูลสัตว์มาใส่ได้อีกด้วย เพียงแค่นำขยะหรือเศษอาหารใส่เข้าไปในถังกำจัดขยะนี้ก็สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปุ๋ย นอกจากนี้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ โดยนำก๊าซชีวภาพที่ได้ไปใช้งานทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือนอีกด้วย ได้ประโยชน์หลายต่อ ไม่ว่าจะรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น และปลอดเชื้อโรคอีก

ชมVDO :

https://www.youtube.com/watch?v=GNiUsNOQ3ak&t=2s

Visitors: 12,523