เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือน ตรามดงาน

     

       บ้านหลังไหนที่มีขยะอินทรีย์หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้ รวมถึงมูลของสัตว์เลี้ยง สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธรรมชาติได้ โดยนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อเข้าเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์นี้ที่ป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ใช้สำหรับกำจัด ขยะอินทรีย์  โดยไม่มีการใช้พลังงานใดจากภายนอก จะมีเพียงเชื้อจุลินทรีย์ภายในตัวเครื่องจะทำหน้าที่ย่อยสลายวัตถุดิบ ให้เป็นน้ำหมักชีวภาพ ทำให้ภายในถังเกิดก๊าซชีวภาพขึ้นโดยจะถูกปล่อยออกสู่ที่ที่ปลอดภัย และน้ำหรือกากตะกอน จะถูกปล่อยออกมาภายนอกสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืช และต้นไม้ได้โดยตรง


!!ช่วงโปรโมชั่น!!

( 21/05/2563 - 31/07/2563 )

ลดราคา 35 %จากราคาปกติ

 

Visitors: 12,523