DAS&DTS

ระบบตรวจจับความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิโดยใช้สายใยแก้วนำแสง
โดยใช้เทคโนโลยี Distributed Acoustic Sensing (DAS) & Distributed Tempeature Sensing (DTS)
สามารถตรวจจับความสั่นสะเทือน และอุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งต่างๆของสายใยแก้วพร้อมกับแสดงตำแหน่งของสัญญาณที่เกิดขึ้น สามารถใช้ในงานตรวจจับผู้บุกรุกในพื้นที่กว้าง ตรวจสอบสภาพของสายพาน ตรวจจับเพลิงไหม้ในอุโมงค์ ตรวจสอบอุณหภูมิของสายเคเบิ้ลไฟฟ้าแรงสูง สายเคเบิ้ลใต้น้ำ สายเคเบิ้ลใต้ดิน ฯลฯ
Visitors: 12,523