Access Control Systems

Access Control Systems ระบบที่รวมการควบคุมผ่านเข้าออกประตูและกล้องวงจรปิดไว้ด้วยกัน ทำให้การรักษาความปลอดภัยมีมากขึ้นและสะดวกในการควบคุม โดยสามารถควบคุมผ่านเว็บและมือถือ
  • S2 NetBox

  • S2 NetBox Extreme

  • S2 NetBox Enterprise

  • S2 NetBox Online

  • S2 Global

  • S2 NetBox VR

  • S2 NetBox VR quatro

  • S2 Nodes

Visitors: 12,523