อุปกรณ์ควบคุมทางเข้าออก

ประตูควบคุมทิศทางการเข้าออก เพื่อการรักษาความปลอดภัย

Visitors: 12,523