อุปกรณ์หาสารระเบิดในสนามบิน

อุปกรณ์ตรวจหาสารระเบิดและสารไวไฟในขวดน้ำดื่ม

เพื่อความปลอดภัยในสนามบิน

Visitors: 12,523