Server

Server

ขายเครื่อง Server และอุปกรณ์โครงข่ายมือสอง พร้อมบริการอะไหล่ ให้เช่า โดยอุปกรณ์ทั้งหมดผ่านการปรับปรุงสภาพและตรวจสอบจากประเทศสิงคโปร์ 
(บริษัท Procurri สิงคโปร์) มีใบรับประกัน 
ติดต่อ 081-847-9557 

 

Visitors: 12,524