เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชีย เน็ท-เท็ค (ประเทศไทย )จำกัด 

ASIA NET-TECH (THAILAND) CO., LTD เรียกชื่อย่อว่า " ANT "

เริ่มดำเนินการตั้งแต่  20 เมษายน 2552 จนถึงปัจจุบัน  ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน

จดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105552037650

ปัจจุบันประกอบกิจการ :

ให้บริการ ขาย/ซื้อ/ให้เช่าเครื่อง Server และอุปกรณ์โครงข่ายมือสอง พร้อมอะไหล่ต่างๆ

ทั้งหมดผ่านการปรับปรุงสภาพและตรวจสอบจากประเทศสิงคโปร์ (บริษัท Procurri สิงคโปร์) มีรับประกัน

ให้บริการอุปกรณ์ความปลอดภัยในทางทหาร เช่นเครื่องตรวจจับการซ่อนระเบิดใต้ท้องรถเอง ตรวจคลื่นจับสารระเบิดในขวดน้ำ รั้วและอุปกรณ์ปัองกันรถวิ่งชน ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยสายใยแก้วนำแสง ถังเก็บระเบิด อุปกรณ์ X-ray รถยนต์ขนาดใหญ่ อุปกรณ์ตรวจจับไอระเหยจากสารระเบิด

 

 

 

 

 

Visitors: 5,992